Utgiven
2015-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2015:04
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
12
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2014-06313
Ämne
Genus och mångfald, Ledning och organisering, Miljö och energi, Produktion, Tjänster

Sociala innovationer bidrar till att lösa samhällsutmaningar, fylla sociala behov och skapa ett attraktivt Sverige, och har historiskt visat sig vara avgörande för samhällsutvecklingen. Denna broschyr beskriver social innovation enligt Vinnova.

Se även "Social innovation - Exempel" (Vinnova Information VI 2015:03)

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan