Published
2015-February
Language
Swedish
Series number
VI 2015:04
Series
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
12
Author
Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2014-06313
Subject
Gender and equality, Organisation and management, Clean technology, Product realisation, Services

Sociala innovationer bidrar till att lösa samhällsutmaningar, fylla sociala behov och skapa ett attraktivt Sverige, och har historiskt visat sig vara avgörande för samhällsutvecklingen. Denna broschyr beskriver social innovation enligt Vinnova.

Se även "Social innovation - Exempel" (Vinnova Information VI 2015:03)

Last updated 23 February 2018

Page statistics