Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Projektkatalog Utmaningsdriven innovation steg 3 - 2015

Följdinvesteringsprojekt

Bokomslag Projektkatalog Utmaningsdriven innovation steg 3 - 2015
Utgiven
2016-januari
Serienummer
VI 2016:03
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
32

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Framtidens hälsa och sjukvård, Hållbara attraktiva städer, Informationssamhället 3.0 och Konkurrenskraftig produktion.

Utmaningar är en viktig drivkraft för innovationer och de projekt vi nu finansierar kan utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som på sikt kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige. Projekten bygger på breda samarbeten där högskolor och universitet, näringsliv och offentlig sektor samverkar. Såväl Vinnova som våra externa bedömare har goda förhoppningar om att projekten kan göra avtryck nationellt och internationellt.

Den här katalogen samlar de 8 projekt som beviljades till det tredje steget under 2015 och de återges kortfattat i den här katalogen. Flera av dessa projekt har uppnått mycket vassa och konkreta resultat redan under steg 2. Det finns därför all anledning för de som vill söka till programmet och andra som är intresserade av samhällutmaningar att ta del av dessa projekt och låta sig inspireras.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan