Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Projektkatalog Utmaningsdriven innovation steg 3 - 2015

Följdinvesteringsprojekt

Book cover Projektkatalog Utmaningsdriven innovation steg 3 - 2015

Projektkatalog Utmaningsdriven innovation steg 3 - 2015

Visa mer information (ankarlänk)

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Framtidens hälsa och sjukvård, Hållbara attraktiva städer, Informationssamhället 3.0 och Konkurrenskraftig produktion.

Utmaningar är en viktig drivkraft för innovationer och de projekt vi nu finansierar kan utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som på sikt kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige. Projekten bygger på breda samarbeten där högskolor och universitet, näringsliv och offentlig sektor samverkar. Såväl Vinnova som våra externa bedömare har goda förhoppningar om att projekten kan göra avtryck nationellt och internationellt.

Den här katalogen samlar de 8 projekt som beviljades till det tredje steget under 2015 och de återges kortfattat i den här katalogen. Flera av dessa projekt har uppnått mycket vassa och konkreta resultat redan under steg 2. Det finns därför all anledning för de som vill söka till programmet och andra som är intresserade av samhällutmaningar att ta del av dessa projekt och låta sig inspireras.

Published
2016-January
Series number
VI 2016:03
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
32

Last updated 15 December 2022

Page statistics