Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forska&Väx

Hållbar tillväxt genom forskning och utveckling i små och medelstora företag

Forskning och Utveckling (FoU) i Små och Medelstora Företag (SMF) spelar en viktig roll för förnyelse av näringslivet i Sverige, vilket på sikt tryggar en hållbar samhällsutveckling och att arbetstillfällen behålls i Sverige. När ny kunskap görs tillgänglig för etablerade företag skapas goda förutsättningar för att de ska stärka sin internationella konkurrenskraft genom innovationer som ska komma till nytta, inte bara i Sverige, utan också i många andra länder. Men det är vanligt att innovativa företag har relativt svårt att hitta finansiering till investeringar som ligger långt från marknaden.

För att stimulera svenska företag att nyttja FoU, och då gärna i samarbete med andra aktörer, genomförde Vinnova på regeringens uppdrag en första så kallad utlysning av programmet Forska&Väx år 2006. Programmet har 2009 en budget på 120 miljoner kronor. Av budgeten går minst 20 miljoner kronor till företag med projekt inom området miljö och energi. Utöver detta får företag med verksamhet inom exempelvis fordon, transport samt materialteknik del av Forska&Väx. Andra företag som deltar i Forska&Väx har verksamhet inom medicinsk teknik, bioteknik, life science, tjänsteinnovationer, IT-användning, produktions-, informations- och kommunikationsteknik.

Syftet med denna rapport är att visa vilka resultat som framkommit hittills iprogrammet Forska&Väx.

Utgiven
2009-juli
Serienummer
VR 2009:14
Utgivare
Vinnova
Författare
Lars Gustafsson, Kenth Hermansson & Jenni Nordborg - Vinnova
ISBN
978-91-85959-66-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan