Published
2009-July
Language
Swedish
Series number
VR 2009:14
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-85959-66-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
64
Author
Lars Gustafsson, Kenth Hermansson & Jenni Nordborg - Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2008-04387
Subject
Research and development in business

Forskning och Utveckling (FoU) i Små och Medelstora Företag (SMF) spelar en viktig roll för förnyelse av näringslivet i Sverige, vilket på sikt tryggar en hållbar samhällsutveckling och att arbetstillfällen behålls i Sverige. När ny kunskap görs tillgänglig för etablerade företag skapas goda förutsättningar för att de ska stärka sin internationella konkurrenskraft genom innovationer som ska komma till nytta, inte bara i Sverige, utan också i många andra länder. Men det är vanligt att innovativa företag har relativt svårt att hitta finansiering till investeringar som ligger långt från marknaden.

För att stimulera svenska företag att nyttja FoU, och då gärna i samarbete med andra aktörer, genomförde Vinnova på regeringens uppdrag en första så kallad utlysning av programmet Forska&Väx år 2006. Programmet har 2009 en budget på 120 miljoner kronor. Av budgeten går minst 20 miljoner kronor till företag med projekt inom området miljö och energi. Utöver detta får företag med verksamhet inom exempelvis fordon, transport samt materialteknik del av Forska&Väx. Andra företag som deltar i Forska&Väx har verksamhet inom medicinsk teknik, bioteknik, life science, tjänsteinnovationer, IT-användning, produktions-, informations- och kommunikationsteknik.

Syftet med denna rapport är att visa vilka resultat som framkommit hittills iprogrammet Forska&Väx.