Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Born to be wild

55+ ... eller hur förvandla en global demografisk förändring till ett svenskt styrke- och tillväxtområde

Befolkningen i Sverige liksom i resten av Europa blir allt äldre. En stor del av Sveriges befolkning är redan nu 65 år eller äldre. Är detta ett samhällsproblem? Ja, kanske, men det är också en fantastisk möjlighet att utveckla nya varor och tjänster. I denna rapport driver författarna tesen att den nu pågående globala demografiska förändringen kan utnyttjas till en fördel för det svenska näringslivet och samhället. Rätt utnyttjad kan traditionen av samarbete mellan privat och offentlig sektor ge svenska företag den konkurrensfördel som behövs för att bli världsledande när det gäller att ta fram nya produkter och tjänsteinnovationer. Denna nygamla marknad skulle till och med kunna bli ett nytt svenskt styrke- och tillväxtområde.

Rapporten har tagits fram i samarbete med NUTEK.

Utgiven
2008-juli
Serienummer
VR 2008:10
Utgivare
Vinnova
Författare
Magnus Lagerholm - Vinnova, Peter Eklund - Länsstyrelsen i Södermanland & Daniel Hallencreutz - Intersecta
ISBN
978-91-85959-21-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
48

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan