Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Born to be wild

55+ ... eller hur förvandla en global demografisk förändring till ett svenskt styrke- och tillväxtområde

Befolkningen i Sverige liksom i resten av Europa blir allt äldre. En stor del av Sveriges befolkning är redan nu 65 år eller äldre. Är detta ett samhällsproblem? Ja, kanske, men det är också en fantastisk möjlighet att utveckla nya varor och tjänster. I denna rapport driver författarna tesen att den nu pågående globala demografiska förändringen kan utnyttjas till en fördel för det svenska näringslivet och samhället. Rätt utnyttjad kan traditionen av samarbete mellan privat och offentlig sektor ge svenska företag den konkurrensfördel som behövs för att bli världsledande när det gäller att ta fram nya produkter och tjänsteinnovationer. Denna nygamla marknad skulle till och med kunna bli ett nytt svenskt styrke- och tillväxtområde.

Rapporten har tagits fram i samarbete med NUTEK.

Published
2008-July
Series number
VR 2008:10
Publisher
Vinnova
Author
Magnus Lagerholm - Vinnova, Peter Eklund - Länsstyrelsen i Södermanland & Daniel Hallencreutz - Intersecta
ISBN
978-91-85959-21-1
ISSN
1650-3104
Number of pages
48

Last updated 15 December 2022

Page statistics