Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Årsredovisning 2016

Bokomslag Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016

Visa mer information (ankarlänk)

Vinnovas årsredovisning för 2016 är uppdelad i två delar, resultatredovisning och finansiell redovisning.

Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och det årliga regleringsbrevet. I regleringsbrevet talar regeringen bland annat om vilken budget Vinnova förfogar över och hur pengarna ska användas. I årsredovisningen rapporterar vi mot det som står i dessa dokument.

Utgiven
2017-februari
Serienummer
VI 2017:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
102

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan