Utgiven
2017-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2017:05
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
102
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2017-01608
Ämne
Om Vinnova

Vinnovas årsredovisning för 2016 är uppdelad i två delar, resultatredovisning och finansiell redovisning.

Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och det årliga regleringsbrevet. I regleringsbrevet talar regeringen bland annat om vilken budget Vinnova förfogar över och hur pengarna ska användas. I årsredovisningen rapporterar vi mot det som står i dessa dokument.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (8277 kB)