Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Årsredovisning 2016
Utgiven
2017-februari
Serienummer
VI 2017:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
102

Vinnovas årsredovisning för 2016 är uppdelad i två delar, resultatredovisning och finansiell redovisning.

Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och det årliga regleringsbrevet. I regleringsbrevet talar regeringen bland annat om vilken budget Vinnova förfogar över och hur pengarna ska användas. I årsredovisningen rapporterar vi mot det som står i dessa dokument.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan