Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Book cover Årsredovisning 2016
Published
2017-February
Series number
VI 2017:05
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
102

Vinnovas årsredovisning för 2016 är uppdelad i två delar, resultatredovisning och finansiell redovisning.

Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och det årliga regleringsbrevet. I regleringsbrevet talar regeringen bland annat om vilken budget Vinnova förfogar över och hur pengarna ska användas. I årsredovisningen rapporterar vi mot det som står i dessa dokument.

Last updated 15 December 2022

Page statistics