Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flaggskeppsfabriken

Styrkor i svensk produktion

Bokomslag Flaggskeppsfabriken

Flaggskeppsfabriken

Visa mer information (ankarlänk)

Erfarenheter från ett utvecklingsprojekt med tio ledande produktionsföretag

Ofta framhålls i debatten svårigheterna med att bedriva tillverkande produktion i högkostnadslandet Sverige. Men trots det finns ett antal produktionsföretag, som under många decennier bedrivit framgångsrik tillverkning i svenska fabriker i hård global konkurrens. De genomför täta produktinnovationer. De införlivar ny teknologi och hanterar snabba förändringar i kundkrav och omvärldsförutsättningar. De möter ofta tuffa utmaningar och de får åtskilliga törnar. Men de håller ändå en tätposition inom sina produktnischer eller affärssegment.

Vad är det som dessa företag gör rätt? Vilka styrkor bygger de på, när de driver produktion i Sverige? Vilka arbetssätt, lednings- och organisationsformer har de, som får det att fungera?

I denna bok beskrivs lärdomar, erfarenheter, idéer och praktiska exempel från tio ledande tillverkningsföretag med produktion i Sverige som deltagit i ett drygt treårigt utvecklingsprojekt: Den svenska flaggskeppsfabriken. Projektet har drivits i två omgångar, under åren 2012–2015, av Teknikföretagen och IF Metall gemensamt, med stöd av Vinnova.

Läs mer om metodiken för flaggskeppsprojektet i Flaggskeppsmetodiken - En arbetsmetod för industriellt erfarenhetsutbyte (Vinnova Rapport VR 2016:08).

Utgiven
2016-september
Serienummer
VR 2016:07
Utgivare
Vinnova
Författare
Birgitta Södergren - IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling) vid Uppsala univeritet
ISBN
978-91-87537-51-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
160

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan