Published
2016-September
Language
Swedish
Series number
VR 2016:07
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-87537-51-6
ISSN
1650-3104
Number of pages
160
Author
Birgitta Södergren - IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling) vid Uppsala univeritet
Price
281 kr
Publisher
Vinnova
Reference number
2014-03171
Subject
Organisation and management, Product realisation

Erfarenheter från ett utvecklingsprojekt med tio ledande produktionsföretag

Ofta framhålls i debatten svårigheterna med att bedriva tillverkande produktion i högkostnadslandet Sverige. Men trots det finns ett antal produktionsföretag, som under många decennier bedrivit framgångsrik tillverkning i svenska fabriker i hård global konkurrens. De genomför täta produktinnovationer. De införlivar ny teknologi och hanterar snabba förändringar i kundkrav och omvärldsförutsättningar. De möter ofta tuffa utmaningar och de får åtskilliga törnar. Men de håller ändå en tätposition inom sina produktnischer eller affärssegment.

Vad är det som dessa företag gör rätt? Vilka styrkor bygger de på, när de driver produktion i Sverige? Vilka arbetssätt, lednings- och organisationsformer har de, som får det att fungera?

I denna bok beskrivs lärdomar, erfarenheter, idéer och praktiska exempel från tio ledande tillverkningsföretag med produktion i Sverige som deltagit i ett drygt treårigt utvecklingsprojekt: Den svenska flaggskeppsfabriken. Projektet har drivits i två omgångar, under åren 2012–2015, av Teknikföretagen och IF Metall gemensamt, med stöd av Vinnova.

Läs mer om metodiken för flaggskeppsprojektet i Flaggskeppsmetodiken - En arbetsmetod för industriellt erfarenhetsutbyte (Vinnova Rapport VR 2016:08).

Last updated 22 February 2018

Page statistics