Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Xtend Connect - makten till patienten

Diarienummer
Koordinator C LINDHEXTEND AKTIEBOLAG - C LindheXtend AB
Bidrag från Vinnova 1 172 788 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att ge protesanvändaren en möjlighet att själv kunna byta proteskomponenter med hjälp av en enkel och säker snabbkoppling. Produkten Xtend Connect är CE-märkt och lanseras under året på alla Lindhe Xtend:s marknader.

Långsiktiga effekter som förväntas

Xtend Connect kommer att bidra positivt till Lindhe Xtends försäljning redan under 2019.

Upplägg och genomförande

Projektet lades upp i tre arbetspaket. AP1: Konstruktionsfas. Här loopades prototypomgångar för att komma fram till den bästa lösningen. En färdig konstruktionsritning för fem olika varianter för hög flexibilitet utvecklades. AP2: Användarverifiering och validering. Produkten verifierades och validerades enligt ett speciellt program för att säkerställa produktsäkerhet men också användarvänlighet. AP3: Immaterialsrättsligt skydd. En bred patentansökan togs fram som ger bolaget ett gott skydd för sin unikitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-00116

Statistik för sidan