Xtend Connect - makten till patienten

Diarienummer 2017-00116
Koordinator C LINDHEXTEND AKTIEBOLAG - C LindheXtend AB
Bidrag från Vinnova 1 172 788 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en produkt som låter den amputerade patienten byta proteskomponenter själv beroende på aktivitet. Målet med projektet är att få fram en färdig produkt som är kliniskt validerad och som kan kommersialiseras på två pilotmarknader med ett gott immaterialrättsligt skydd för innovationen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet strävar till att förbättra livskvaliteten för den amputerade och ge hen frihet att leva ett aktivt och rörligt liv med hög flexibilitet i val av proteskomponenter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre arbetspaket: AP1: Konstruktionsfas AP2: Användarverifiering och validering AP3: Immaterialsrättsligt skydd. Projektet inleds 1 april 2017 och beräknas avslutas 30 september 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.