Waste Enlightened to market

Diarienummer
Koordinator AB TVÅ PUNKT ETT - AB TVÅ PUNKT ETT, Gävle
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med målen i Waste Enlightened to market var att förbereda oss för extern finansiering samt att verifiera marknaden för vår produkt och förbereda/ inleda kommersialisering av denna: IPR-strategi skapad och arbete med denna påbörjat Möten med investerare förberedda och genomförda (med erbjudanden om investering som resultat). Köpvilja verifierad i endast ett segment (bla på grund av reviderad marknadstrategi). Ytterligare segment har förberetts för senare verifiering. Marknadsstrategi och affärsplan klar.

Resultat och förväntade effekter

Vi är nu förberedda för att ta in investeringar och påbörja lansering och kommersialisering. Struktur och strategi för att ta oss ut på marknaden finns på plats och vi är nöjda med utfallet av arbetet med vår IPR-strategi. Vi tog inte in kundcase från tre olika segment utan fokuserade tillslut på ett segment trots flera intressanta förfrågningar från vitt skilda sektorer.

Upplägg och genomförande

Resultatet från arbetet med externa investeringar i vårt bolag har varit viktigt. Vi uppfyllde målen (vi hade ett tillräckligt bra underlag för att få erbjudande om investeringar) men visste för lite om vad vi EGENTLIGEN behövde (kompetens är viktigare än kapital). Vad det gäller kundcase så använde vi oss av samarbeten med partners i specifika segment. Detta gjorde oss sårbara för problem med partners vilket ledde till att vi inte uppfyllde målen. Vi är mest nöjda med arbetet kring affärsplan, IPR-strategi och marknads-strategi. Detta på grund av duktiga konsulter vi kunde bolla med.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.