VIST - Vision Inspection Swedish Testbed

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 3 290 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

Projektet VIST kommer att skapa förutsättningar för industrin att utveckla kundorienterade lösningar baserat på kunskap och utrustning inom interferometri på stora områden och 3D-kartläggning, men även för ytkarakterisering av geometriska egenskaper, kulör, topografi, textur och temperatur. Genom att koppla samman befintliga nätverk med testplatserna på LiU, MiUN och Swerea till en öppen testbäddsanläggning kommer projektet att bidra till att nå de gemensamma målen som branschen ställer inom området digital inline-ytkarakterisering i realtid.

Förväntade effekter och resultat

Testbädden syftar till att samordna och överföra ny teknik och kunskap, genom tidig bedömning och testning, från innovation till industriella applikationer. Avsikten med VIST är att testa innovativa idéer i en öppen miljö, ha tillgång till en större plattform av resurser och utrustning samt att implementera digitala verktyg för ytkarakterisering genom hela värdekedjan. VIST kommer därför att vara ett komplement till FoU-projekt och öppnar upp för nära samarbete mellan industri och akademi för att långsiktigt öka den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Fokus i testbäddsprojektet VIST är att kombinera kunskap och utrustning inom optisk mätteknik och dataanalys för att visa hur digitalisering kan bidra till att säkerställa kvalitetsparametrar inline, minska spillmaterial och ledtid och få tillgång till kvalitetsparametrar så mycket som behövs och när det behövs. Det praktiska arbetet är knutet till en serie fallstudier och utvalda av de deltagande företagen. Arbetet i testbädden VIST börjar där kommersiella system idag når sina gränser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2020

Diarienummer 2017-04777

Statistik för sidan