Virtuell Motor Kalibrerning (VirCal)

Diarienummer 2016-05492
Koordinator Aktiebolaget Volvo Penta - Volvo Penta
Bidrag från Vinnova 6 924 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektets mål är att utöka andelen virtuella aktiviteter vid kalibrering- och optimering av förbränningsmotorer i utvecklingsprojekt. Att implementera virtuell motorkalibrering i samt bättre uppfyllnad av mål och egenskaper så som bränsleekonomi och emissionsuppfyllnad. Pilotprojektet är ett industriprojekt for Volvo Penta som syftar till att nå de senaste emissionskraven. Projektet skall utveckla och leverera ett flexibelt HiL-system, kallat Virtual Test Cell (VIRTEC).

Förväntade effekter och resultat

VIRTEC-systemet baseras på state-of-the-art-teknologi och möjliggör effektiva lösningar för komplexa drivline-optimeringar. Förväntade resultat: -Design och utveckling av den virtuella testcellen (VIRTEC) -Utveckling av kompatibla modeller för VIRTEC -Skapa en arbetsprocess för kombinerade fysiska-virtuella motorkalibreringsprojekt baserat på pilotprojektet. -Ett VIRTEC-system åt Chalmers för att användas i framtida forskningsprojekt. -att flytta minst 20% av kalibreringsaktiviteterna från fysiskt motorrum till det virtuella systemet

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har fyra arbetspaket: -Integrering: Design och utveckling av systemet, skapande av nödvändiga delar (modeller och initial Validerings och verifieringsmatrix) -Industrialisering: systemet kan användas i andra applikationer än i pilotprojektet för att täcka en rad områden inom motoroptimering -Automation: systemet automatiseras for kalibrering och utgör en del av det integrerade (fysiskt/virtuellt) utvecklingsarbetet. -Förlängning: Spridning av systemet till andra motorutvecklingsprojekt (forskning, utveckling, certifiering, efter-marknad)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.