Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtuell Motor Kalibrerning (VirCal)

Diarienummer
Koordinator Aktiebolaget Volvo Penta - Volvo Penta
Bidrag från Vinnova 6 924 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-05492eng.pdf(pdf, 587 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med detta projekt var att öka bidraget inom virtuell provning vid drivline-utveckling genom att analysera och tillverka de nödvändiga delarna inom ett pilotprojekt. De tre huvuddelarna vid effektiv virtuell drivlinjekalibreringsplattform omfattar: Virtuell rigg: med låg kostnad för underhåll och ett mycket användarvänligt system Motor-modeller: Kvalitetskontrollerad med kort ledtid för modellutveckling Gemensam arbetsprocess: Effektiv arbetsprocess inklusive inköp och dialog med intressenter

Långsiktiga effekter som förväntas

De viktigaste resultaten är uppdelade i tre delar: en industrialiserad virtuell testrigg, modeller inklusive real-tids exikverbara modeller och maskininlärningsmodeller (AI) och en arbetsprocess för gemensam virtuell fysisk provning. Mänskliga faktorer i kommunikationen har också beaktats.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett samarbete mellan Volvo Penta och Chalmers tekniska högskola. Volvo Penta var huvudsökande och projektledare för projektet. Projektet utfördes i 4 olika arbetspaket (WP); varje WP definieras till ett halvt år. WP 1: Utvärdering och förberedelse WP 2: Integration WP 3: Automatisering WP 4: Vidareutveckling Projektet genomfördes med ett utvecklingsteam hos Volvo Penta, en projektledare (från Volvo Penta) samt två handledare och en forskare från Chalmers.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2017

Diarienummer 2016-05492

Statistik för sidan