VINNVINN08

Diarienummer
Koordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03470

Statistik för sidan