VINNVINN08

Reference number
Coordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Funding from Vinnova SEK 900 000
Project duration December 2007 - December 2008
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-03470

Page statistics