Viae

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 710 600 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet har varit att identifiera nya ITS lösningar som baseras på en integration av iRoad-teknik med andra idag existerande system samt att ha engagera kunden samt samhället i detta. Vi har idag en stark industrianknytning, bra representation av användarna via NTF samt CDT (Living Labs) och vi har kund via Trafikverket samt via Combitechs samt Ericsson nätverk och marknadsnärvaro. Geveko tillför marknadsnärvaro med säljkanaler via sina övriga affärer inom området trafikmiljö

Resultat och förväntade effekter

Enligt plan. Vi har fått förfrågningar från andra A-projekt om samverkan speciellt avseende vårt trafikdata. Avtal inom iRoad finns idag men skall uppdateras för nya partnerskapet bl.a. Detta arbete fortgår.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt plan men tiden har varit knapp! Vi ser ett möjlighet att knyta in tunga gruvbolag (det sker stora saker i Norra Sverige just nu!) för att visa affärspotentialen för dessa. Nya E4:an vid Umeå är också en potentiell test plats. Detta tar dock tid och vi kommer ej hinna inom ramen för A-projektet. Vi siktar dock på att jobba vidare med detta inom B-projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.