Viae

Reference number 2011-02545
Coordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Funding from Vinnova SEK 710 600
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Syftet har varit att identifiera nya ITS lösningar som baseras på en integration av iRoad-teknik med andra idag existerande system samt att ha engagera kunden samt samhället i detta. Vi har idag en stark industrianknytning, bra representation av användarna via NTF samt CDT (Living Labs) och vi har kund via Trafikverket samt via Combitechs samt Ericsson nätverk och marknadsnärvaro. Geveko tillför marknadsnärvaro med säljkanaler via sina övriga affärer inom området trafikmiljö

Results and expected effects

Enligt plan. Vi har fått förfrågningar från andra A-projekt om samverkan speciellt avseende vårt trafikdata. Avtal inom iRoad finns idag men skall uppdateras för nya partnerskapet bl.a. Detta arbete fortgår.

Approach and implementation

Projektet har följt plan men tiden har varit knapp! Vi ser ett möjlighet att knyta in tunga gruvbolag (det sker stora saker i Norra Sverige just nu!) för att visa affärspotentialen för dessa. Nya E4:an vid Umeå är också en potentiell test plats. Detta tar dock tid och vi kommer ej hinna inom ramen för A-projektet. Vi siktar dock på att jobba vidare med detta inom B-projektet.

External links

Länk till iRoad projektets hemsida. Detta projekt bygger vidare på iRoad resultat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.