Ventilator validation

Diarienummer 2017-05344
Koordinator BREAS MEDICAL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 22 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health - Kompetensförstärkning i småföretag 2017

Externa länkar

New mechanical ventilator will appear on our website in the coming months.