Ventilator validation

Diarienummer 2017-05344
Koordinator BREAS MEDICAL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 22 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Nya Breas ventilatorn ska vara testad med medicinsk personal.

Förväntade effekter och resultat

En robust medicinsk utrustning som motsvarar patienter och klinikers behov.

Planerat upplägg och genomförande

En grupp med 12 experter kommer att delta under Q2-2018 av testen på den nya Breas ventilatorn.

Externa länkar

Respiratory Medical devices from CPAP to homecare Life Support Ventilation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.