Värdefulla innovationer på kooperativ grund

Diarienummer 2015-00270
Koordinator COOMPANION SVERIGE EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 6 460 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Coompanions målgrupp för distribution av checkar är små och medelstora kooperativa företag. Vi ser att kooperationen både historiskt sett och i nutid spelar en viktig roll i att genom företagande lösa samhällsutmaningar. Målsättningen med Coompanions checkar är att fler innovationer kommersialiseras, att kunskapsnivån höjs och att ett hållbart samhälle främjas genom hållbara företag.

Förväntade effekter och resultat

- 75% av projekten leder till följdprojekt som direkt eller med ytterligare stöd kan kommersialiseras - Majoriteten av Coompanions coacher skall erhålla en kompetenshöjning inom IP. - Företag berörda av ´IP-check´ skall uppleva en kompetensförhöjning inom IP - 45 nya tjänster, produkter, processer skall ha påbörjats, varav 20 st kopplas till ökad hållbarhet i samhället - 20 av berörda företag upplever att de fått en ökad konkurrensförmåga

Planerat upplägg och genomförande

Coompanions rådgivare möter företag som i många fall annars saknar naturliga kanaler till företagsrådgivning och ekonomiskt stöd för tillväxt. Coompanions breda kontaktnät lokalt/regionalt/nationellt bidrar till företagens tillväxt genom etablering av nya affärskontakter etc. Marknadsföring av checkarna sker genom reguljära kanaler i Coompanions nätverk som innefattar aktörer i samhällets alla sektorer. Viss rådgivning och vägledning för den sökande sker regionalt och därefter tar en nationell grupp vid. Beslut om checkar tas nationellt.

Externa länkar

Coompanion Sverige

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.