Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Värdefulla innovationer på kooperativ grund

Diarienummer
Koordinator COOMPANION SVERIGE EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 5 913 391 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Coompanions syfte med att ge checkar till kooperativa företag är främst att understödja lösningar av de samhällsutmaningar vi har framför oss. Det kan gälla demografi, ekonomi, arbetskraft, service, miljö, utanförskap, hälsa, matproduktion mm. Kooperationen har historiskt spelat en viktig roll i detta och vår målsättning om 20 lösningar för "Hållbar tillväxt" socialt, miljömässigt och ekonomiskt har mer än dubblerats (52 projekt av 55 möjliga). Social och ekonomisk hållbarhet dominerar men vi ser även ett tjugotal innovationer inriktade på miljömässig hållbarhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Coompanion har genom sin regionala närvaro och kostnadseffektiva coaching givit 55 företag av 96 sökande möjlighet att vidareutveckla sina innovationer. 42 av dessa bearbetar nu nya tjänster, produkter, processer etc. och ser dem som kommersialiserbara (80% av samtliga projekt). 20% av checkarna har använts till IP-strategier där de flesta företag har varit mycket nöjda. Vi förordar ytterligare satsningar på IP-checkar då dessa givit ett stort mervärde. Arbetet har varit mycket jämställt då ungefär lika många kvinnor som män varit i ledning eller drivande att söka.

Upplägg och genomförande

Coompanions målgrupp är kooperativa företag eller företag/organisationer i samverkan. Företagen har haft möjlighet att söka check löpande via länk till ansökningsformulär fram till 180320. Regionala coacher har varit rådgivande under ansökningsprocessen och ett nationellt projektteam har sedan bedömt ansökan. Coompanions projektledare har hanterat administration och kontakter med Vinnova. Information och marknadsföring har skett via webb och nätverk. Handläggningen av checkarna har tagit mycket tid som delvis kunde använts till stöd för företagens utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00270

Statistik för sidan