Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran

Diarienummer 2017-03575
Koordinator Lunds universitet - Centrum för preventiv livsmedelsforskning
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2

Syfte och mål

Fetma och typ 2-diabetes kan i hög utsträckning förebyggas. Kosten är ett viktigt verktyg för prevention, vilket ger ett starkt incitament för utveckling av livsmedelskoncept med antidiabetiska egenskaper.Vårt koncept syftar till primärprevention av kardiometabola sjukdomar såsom typ 2-diabetes. Vi avser att introducera ett unikt antidiabetiskt livsmedelskoncept som bygger på stimulering av en specifik tarmbakterie via tillförsel av en optimerad matris av odigererbara kolhydrater (prebiotika), alternativt via tillförsel av den aktuella tarmbakterien (probiotika).

Förväntade effekter och resultat

De antidiabetiska livsmedlen förväntas ge gynnsamma effekter på blodsockerregleringen i ett över-dagen perspektiv; upp till 14 h efter intag, dvs, intag på morgonen resulterar i förbättrad glukostolerans efter alla måltiderna under en hel dag. Antidiabetiska livsmedelsprodukter från detta projekt kommer att göras tillgängliga för en bred allmänhet, och kan förväntas minska risken för typ 2-diabetes i den breda populationen. Förutom att minska individuellt lidande har konceptet potential att bidra till sänkning av de galopperande kostnaderna inom hälso- och sjukvården.

Planerat upplägg och genomförande

Konceptets antidiabetiska potential har validerats i studier på möss avseende den probiotiska potentialen, och i studier på friska försökspersoner avseende den prebiotiska. I föreliggande projekt utvecklas konceptet vidare avseende marknadsanalys, produkt/processutveckling och klinisk validering av konsumentprodukter. Den antidiabetiska effekten av prebiotiska konsumentprodukter kommer att valideras i studier med friska personer och den probiotiska potentialen kommer att vidare utvärderas i musmodeller.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.