Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling, test och utvärdering av pantsystem för flergångsanvändning

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MiIjöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 851 200 kronor
Projektets löptid november 2019 - mars 2021
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att ge utvecklingen av retursystem för återanvändning av matlådor och kaffemuggar i Sverige en nödvändig knuff i rätt riktning och i förlängningen göra Sverige till ett föregångsland med ett mer storskaligt system. Projektet har resulterat i rekommendationer för uppskalning och policyåtgärder i Sverige, samt konkreta lösningar för vidareutveckling av retursystemet. Projektet visar att det går att uppnå framgångar med flergångssystemet för Takeaway förpackningar på campusområden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i utveckling av ett retursystem som implementerades av de flesta fallstudier under 2020. Tyvärr har Corona haft stor negativ påverkan på försäljningen i campusområde. Dock kan konkluderas att alla sålda flergångsmuggar använts i genomsnitt ca 2,5 gånger, och flergångsmatlådor använts i genomsnitt 1.2 gånger. Från beteendestudien har kommit fram att det behövs ökad förståelse av användare av systemet. Projektet har resulterat i rekommendationer för uppskalning i Sverige, samt konkreta lösningar för vidareutveckling av retursystemet.

Upplägg och genomförande

Totalt genomfördes ett femtal fallstudier inom projektet med start i våren 2020 till slutet av 2020. Projektet har delat in utvärderingen av retursystemet i två huvudområden: hårda samt mjuka värden. De hårda värdena inom ekonomiska och miljömässiga parametrar vid övergång från engångs- till flergångssystem har utvärderats genom att samla in data inom användningen av retursystemet. De mjuka värdena innefattar upplevelsen av flergångssystemet, beteenden och behov hos medarbetare/ägare och kund som har samlats in genom enkät samt djupintervjuer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juni 2021

Diarienummer 2019-04460

Statistik för sidan