Utveckling av Optiska mätmetoder för mätning av gasegenskaper genom handledning av doktorand

Diarienummer 2018-04570
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla det framgångsrika forskningssamarbetet mellan Riksmätplatsen och Umeå universitet. I detta projekt kommer det primärt att ske genom stöd och handledning till en gemensam doktorand. Målet med det pågående doktorandprojektet, och således även detta projekt, är att utveckla nya optiska mättekniker, med tillhörande mätmetoder, för att mäta refraktivitet, densitet och tryck. Målet är också att verka för att maximera utkomsten av doktorandens arbete för göra maximal framtida nytta utanför den akademiska miljön.

Förväntade effekter och resultat

Projektet väntas bidra med att utveckla nya mätmetoder som på sikt kommer förbättra förmågan hos Riksmätplatsen att mäta tryck och densitet. Effekten av detta kommer bli att vi kommer kunna erbjuda samhälle och industri högre kvalité på mätningar av gasers egenskaper. Detta är viktigt då dessa är viktiga inom flera olika produktionsprocesser och övervakning av sådana.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att ske genom ett aktivt handledning av en doktorand för att maximera nyttan av doktorandens arbetet. Detta kommer att ske genom regelbundna avstämningar samt tekniskt stöd i doktorandens arbetet. Vidare kommer arbetet läggas på att ytterligare utveckla projektet och samarbetet med andra externa partner, samt aktivt arbetet med att sprida resultaten från arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.