Utbildning av hissmontörer med hjälp av virtual reality (VR)

Diarienummer 2016-04804
Koordinator Spinckel Invest AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

Projektets mål och syfte är att bista hissbranschen okad kvalitet, och darmed sakerhet, i utbildningen av oprövade och erfarna hiss-tekniker genom ett e-larandeprogram (e-learning) som baseras pa virtual reality (VR).

Resultat och förväntade effekter

Projektets initiala idé och konstellation har vidareutvecklats med en potentiell slutanvändare av det projektet ska frambringa, samt med kompetens inom det tekniska område som projektet relaterar till (VR-teknik).

Upplägg och genomförande

Under projektet har en initial marknads- och teknisk förundersökning genomförts vilket möjliggjort att projektidén och konstellationen kunnat vidareutvecklas. Den vidareutvecklade konstellationen har tillsammans skapat en projektplan över hur projektet ska tas vidare för att uppnå sin slutliga målbild.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.