Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utbildning av hissmontörer med hjälp av virtual reality (VR)

Diarienummer
Koordinator Spinckel Invest AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål och syfte är att bista hissbranschen okad kvalitet, och darmed sakerhet, i utbildningen av oprövade och erfarna hiss-tekniker genom ett e-larandeprogram (e-learning) som baseras pa virtual reality (VR).

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets initiala idé och konstellation har vidareutvecklats med en potentiell slutanvändare av det projektet ska frambringa, samt med kompetens inom det tekniska område som projektet relaterar till (VR-teknik).

Upplägg och genomförande

Under projektet har en initial marknads- och teknisk förundersökning genomförts vilket möjliggjort att projektidén och konstellationen kunnat vidareutvecklas. Den vidareutvecklade konstellationen har tillsammans skapat en projektplan över hur projektet ska tas vidare för att uppnå sin slutliga målbild.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04804

Statistik för sidan