Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uricycle - Utveckling av en urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 284 485 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att samla och skapa ett konsortium för att stärka förståelse för hur ett urintorkande system ska kunna implementeras utan att det krävs stora åtagande av intressenter från bord till jord. En viktig slutsats i projektet är att de flesta vattenklosetter kan bytas ut mot urinsorterande vattenspolade toaletter med en torkbädd som placeras i toalettutrymmet. Målet var att säkerhetsställa att lösningen är redo för pilotstudier. Den första prototypen är testad och pilotstudier kommer att påbörjas under våren 2018 i Malmö och Lund.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets parter är redo för att gå vidare med ett samverkansprojekt. Samarbete har inletts med två toalettkonstruktörer som tillverkar prototyper för att kunna utvärdera systemet i större skala. Det pågår fortfarande forskning kring toalettutformning och optimering av torkbädd, men fler prototyper är på gång för pilottestning. Marknadsanalysen påvisade ett antal utmaningar, som kommer att belysas ytterligare i samverkansprojektet.

Upplägg och genomförande

Två projektmöten har genomförts för att diskutera och analysera systemlösningen. Projektet har också bjudit in till två öppna workshops som har behandlat i) toalettutformning respektive ii) jordbrukets behov av den gödselprodukt som framställs. Fem olika toalettillverkare deltog vid första workshopen. Andra workshopen lockade en lantbrukare, en gödseldistributör samt representant från LRF Skåne. Dock deltog ingen mineralgödseltillverkare. Utöver dessa möten och workshops har utveckling av systemlösningen pågått samt marknadsanalys och omvärldsbevakning genomförts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01261

Statistik för sidan