Urban Agriculture

Diarienummer
Koordinator PLANTAGON INTERNATIONAL AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Vårt mål med projektet formulerade vi i ansökan som ´Etablera en stark konstellation inom området Urban Agriculture. Tillsammans kan vi erbjuda en helhetslösning, från forskning till byggande som bidrar till grön tillväxt.´ Vi anser att vi har etablerat en stark konstellation som tillsammans kan erbjuda denna helhetslösning inom Urban Agriculture. Vi har kommit fram till att vi är i behov av en testanläggning för ett systemintegrerat vertikalt växthus. I anslutning till denna anläggning önskar vi även etablera ett forskningsinstitut.

Resultat och förväntade effekter

Vi har format en stark konstellation som har förutsättningar att paketera ett komplett erbjudande till världens städer som sträcker sig från den senaste forskningen inom området till själva byggandet. Konstellationen har enats kring ett gemensamt mål och strategi och har därför valt att gå vidare med en B-ansökan. Ett utvecklingscenter inom Urban Agriculture har förutsättningar att bli ett skyltfönster för svensk miljöteknik där vi under gemensamt paraply kan nå nya exportmarknader och kan generera en mängd nya kringprodukter och tjänster som bidrar till ´grön tillväxt´.

Upplägg och genomförande

Konstellationen har genomfört tre workshops samt arbetat på distans via telefon och mail. Vi har tecknat optionsavtal om mark och tagit ett symboliskt ´första spadtag´ i tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Linköping (resulterade i 250 artiklar världen över), skrivit avsiktsförklaringar om medfinansiering , tagit fram projektavtal, träffat flera aktörer som kan vara av intresse för projektet, intervjuat en livsmedelsforskare om slutkonsumenterna, genomfört flera marknadsföringsaktiviteter och undersökt samarbetsmöjligheter med andra projekt inom UI.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.