Urban Agriculture

Reference number 2011-02474
Coordinator PLANTAGON INTERNATIONAL AB
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Vårt mål med projektet formulerade vi i ansökan som ´Etablera en stark konstellation inom området Urban Agriculture. Tillsammans kan vi erbjuda en helhetslösning, från forskning till byggande som bidrar till grön tillväxt.´ Vi anser att vi har etablerat en stark konstellation som tillsammans kan erbjuda denna helhetslösning inom Urban Agriculture. Vi har kommit fram till att vi är i behov av en testanläggning för ett systemintegrerat vertikalt växthus. I anslutning till denna anläggning önskar vi även etablera ett forskningsinstitut.

Results and expected effects

Vi har format en stark konstellation som har förutsättningar att paketera ett komplett erbjudande till världens städer som sträcker sig från den senaste forskningen inom området till själva byggandet. Konstellationen har enats kring ett gemensamt mål och strategi och har därför valt att gå vidare med en B-ansökan. Ett utvecklingscenter inom Urban Agriculture har förutsättningar att bli ett skyltfönster för svensk miljöteknik där vi under gemensamt paraply kan nå nya exportmarknader och kan generera en mängd nya kringprodukter och tjänster som bidrar till ´grön tillväxt´.

Approach and implementation

Konstellationen har genomfört tre workshops samt arbetat på distans via telefon och mail. Vi har tecknat optionsavtal om mark och tagit ett symboliskt ´första spadtag´ i tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Linköping (resulterade i 250 artiklar världen över), skrivit avsiktsförklaringar om medfinansiering , tagit fram projektavtal, träffat flera aktörer som kan vara av intresse för projektet, intervjuat en livsmedelsforskare om slutkonsumenterna, genomfört flera marknadsföringsaktiviteter och undersökt samarbetsmöjligheter med andra projekt inom UI.

External links

http://plantagon.com/plantagon/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.