Uppsala Product Market Fit 2018

Diarienummer 2018-00084
Koordinator Uppsala Innovation Centre AB
Bidrag från Vinnova 3 316 500 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Stöd till innovatörer via stödorganisationer
Ansökningsomgång Finansiering till er som arbetar med stöd till innovatörer

Syfte och mål

Projektets syfte är att förbättra Uppsalaregionens möjlighet att på ett effektivt sätt stötta innovatörer och uppfinnare att snabbare och säkrare kunna kommersialisera innovativa affärsidéer. Långsiktigt är även målsättningen att innovationssystemet i Uppsalaregionen på ett ännu tydligare och effektivare sätt ska stödja regionens innovatörer och uppfinnare, särskilt icke akademiska projekt samt kvinnliga innovatörer och uppfinnare.

Förväntade effekter och resultat

Effekten och resultatet av projektet förväntas bestå i att fler innovatörer och uppfinnare tidigt testar sina affärsidéer och därmed anpassar sin affärsmodell efter kunders verkliga efterfrågan. Detta förväntas resultera i att fler livskraftiga företag startas och utvecklas i Uppsalaregionen. Projektet förväntas även resultera i förstärkt samverkan mellan aktörer inom det innovationsstödjande systemet i Uppsalaregionen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs genom regelbundna gemensamma och aktörspecifika informationsaktiviteter, kontinuerlig bedömning av ansökningar samt besluts- och uppföljningsmöten. Inköp av externa tjänster för validering genomförs löpande. Projektet startar i mars 2018 och pågår under 12 månader. Dokumentation av metod och process sammanställs under de två sista veckorna i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.