Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppsala Product Market Fit 2018

Diarienummer
Koordinator Uppsala Innovation Centre AB
Bidrag från Vinnova 2 230 762 kronor
Projektets löptid mars 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Stöd till innovatörer via stödorganisationer
Ansökningsomgång Finansiering till er som arbetar med stöd till innovatörer

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att fler innovatörer tidigt testar sina affärsidéer. Totalt 160 ansökningar har mottagits av projektet (mål 100 st). Projektet har beviljat stöd till 46 innovatörer (mål 60 st). Andel kvinnor som fått stöd är 26%. Trots flera riktade insatser for att få fler ansökningar från kvinnor har vi inte nått målet på 50%. Totalt 59% av stödbeviljade har utover stöd från projektet fått vägledning från minst två aktörer i projektorganisationen. 67% av innovatörerna anger att de har startat eller är på väg att starta företag för att driva idén.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntades resultera i att fler innovatörer tidigt testar sina affärsidéer vilket också skett. Projektet har även lett till förstärkt samverkan inom företagsfrämjande systemet. Projektet har blivit en kontaktyta mot innovatörerna och har samtidigt lett till större förståelse for hur vi på bästa sätt kompletterar varandra for att erbjuda innovatörer bästa möjliga stöd. En långsiktig förväntad effekt som infriats ar att fler livskraftiga företag startas och utvecklas i Uppsalaregionen.

Upplägg och genomförande

Projektgruppens sammansattning av olika företagsstödjande organisationer har varit en viktig nyckel för projektets framgång. Att komplettera projektstödet med projektparternas ordinarie verksamhet i form av vägledning har varit ett effektivt och väl fungerande sätt att driva projektet. Inköp av externa tjänster för validering har inneburit att innovatörerna erbjudits experthjälp for att testa sina idéer men ocksa en stor mängd administration. Projektets administration har tagit mer tid an förvantat trots ansträngningar att minimera denna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 mars 2018

Diarienummer 2018-00084

Statistik för sidan