Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trygghetsboende med digitalt stöd

Diarienummer
Koordinator Eksta Bostads AB
Bidrag från Vinnova 299 290 kronor
Projektets löptid januari 2021 - oktober 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Syfte och mål

Syftet med förberedelseprojektet var att bättre kunna förstå vilka behov som prioriteras av hyresgästerna och deras anhöriga kring trygghet och möjligheter till digitalt stöd i vardagen. För att uppnå syftet undersöktes hur möjliggörande teknik med bl.a. IoT kan integreras som en del av trygghetsboendets verksamhet och i hyresgästens bostad. Målet var även att kunna förstå förutsättningarna för möjligheterna att bygga upp en kommande testbädd inom Allmännyttan. Testbädden möjliggör även samverkan mellan olika aktörer, vilket kan skapa nya affärsmodeller.

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftar till att ge ny kunskap om äldres behov av trygghet och digital delaktighet samt möjliga IoT-lösningar som är anpassat för ett trygghetsboende. Digital tillsyn kan resultera i ökad trygghet, minskad upplevd ensamhet och minska antalet fallolyckor. Digital kommunikation med t.ex. vårdcentral och anhöriga stärker individerna och minskar risken för ohälsa. Ovanstående bidrar till att minska trycket på vård och omsorg och förlänger tiden i ordinärt boende. Vi avser att skapa en testbädd för samverkan på boendet.

Upplägg och genomförande

Rapporten summerar en nulägesanalys av Trygghetsboendet Kolla digitala status, vilka förutsättningar som finns i verksamheten samt en omvärldsanalys som kontextualiserar projektet i en bredare bemärkelse. Här ingår även fastigheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2021

Diarienummer 2020-04098

Statistik för sidan