Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TINC hösten 2017

Diarienummer
Koordinator Prindit AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var för oss att lära oss hur start-ups arbetar i Silicon valley och utvärdera hur vårt erbjudande kan passa på den amerikanska marknaden. Vi lärde oss mycket speciellt att vi inte är redo för att lansera vårt erbjudande i USA men också vad som kommer krävas för oss när vi kommer lansera i USA. Vi lärde oss mycket av mentorerna och att träffa potentiella kunder i USA vilket resulterade i ett nytt erbjudande som vi idag har sålt in på den svenska marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vårt konkreta resultat var en ny applikation och ett nytt sätt att tänka kring vår affärsmodell. Vår nya applikation kan beskrivas som en sammanslagning av tre olika applikationer som vi hade tidigare. Samtidigt som vår affärsmodell nu bygger på att vi ska sammarbeta med olika partners. Dessa partners kan vara konsultbolag som är duktiga på att coacha ledare och utveckla organisationer.

Upplägg och genomförande

Upplägget på TINC programmet var utmärkt det märks att teamet bakom TINC hela tiden utvärderar och gör förändringar för att skapa ett så bra program som möjligt. Vi hade speciellt nytta av att lära känna de andra start-up bolagen, personalen kopplat till TINC programmet och mentorerna. Vi fick också tidigt komma i kontakt med olika företag i Silicon valley och pitcha vårt erbjudande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-04978

Statistik för sidan