Tidig integration av utrikesfödda akademiker

Diarienummer 2015-06369
Koordinator Incluso AB
Bidrag från Vinnova 290 157 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Mot bakgrund av den aktuella samhällsutmaningen kring migration samt den stora kompetensbrist inom IT särskilt i Stockholmsområdet skapades projektet för att utveckla en modell där arbetsgivare kan engagera asylsökande med rätt kompetens så tidigt som möjligt i asylsökningsprocessen. I samarbete med representanter för både målgrupp och arbetsgivare togs en modell för sk matchad praktikrekrytering fram. En rad aktiviteter för både kandidater och arbetsgivare har ägt rum och vi ser fram emot det stora genombrottet vad gäller antal förmedlade jobb.

Resultat och förväntade effekter

Om modellen matchad praktikrekrytering får större spridning är de positiva effekterna flera. Individnivå integration via arbete; Arbetsgivarnivå kompetensbehov tillgodosett; Samhällsnivå minskade kostnader för utanförskap, ökade skatteintäkter.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med insamling av profiler som är asylsökande och som bedömdes ha relevant IT-bakgrund. Personlig rådgivning genomfördes för ca 50 individer. En kartläggning av techbolag i Stockholm gjordes för att förstå hur de tidigare engagerat målgruppen och hur de skulle vilja göra framöver. En modell för matchad praktikrekrytering togs fram. Vi genomförde vi ett event där vi sammanförde kandidater med arbetsgivare. Det resulterade för detta projekt värdefulla kontakter mellan kandidater och arbetsgivare som är intresserade av matchad praktikrekrytering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.