The Yes Way

Diarienummer 2017-05150
Koordinator LUND BUSINESS INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 1 500 291 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

The Yes Way syftar till att öka inflödet av kvinnliga entreprenörer inom inkubatorsystemet. Målet är att öka andelen framgångsrika kvinnliga entreprenörer genom att hitta orsaker och föreslå metoder för ett mer jämställt inkubatorsystem.

Förväntade effekter och resultat

Mätbara resultat i form av antalet framgångsrika bolag som grundats/drivs av kvinnor och som tar stöd av inkubatorerna i Sverige. Projektet bidrar med att öka användningen av nya gemensamma metoder och verktyg som är till nytta för det nationella inkubatorsystemet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 2 delar; 1) Internt jämställdhetsarbete på inkubatorerna och i innovationsmiljöerna och 2) Nya stödfunktioner och verktyg för att stärka och utveckla kvinnor i deras entreprenörskap. År 1 arbetar vi med att ta fram nya metoder, arbetssätt och stödfunktioner. De metoder, erfarenheter och resultat vi uppnår år 1 kommer vi att implementera hos våra samarbetspartners och fler inkubatorer under år 2. Projektets sista år arbetar vi med spridning och förankring i ordinarie verksamhet för långsiktig fortlevnad.

Externa länkar

https://www.ideoninnovation.se/copy-of-how-it-works

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.