The Yes Way

Diarienummer
Koordinator LUND BUSINESS INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 1 500 291 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

The Yes Way har utvecklat ett program, nya metoder och verktyg tillsammans med fyra inkubatorer med det övergripande målet att öka andelen entreprenörer och bolagsägare som identifierar sig som kvinnor och ickebinära. The Yes Way består av två delar: 1) Internt jämställdhets- och inkluderingsarbete på inkubatorer och i innovationsmiljöer och 2) Nya stödfunktioner och verktyg för att möta och utveckla kvinnor och ickebinära i deras entreprenörskap. The Yes Way har utöver metodutvecklingen lett till ökad kunskap, medvetenhet och flera internt utvecklade processer och strategier.

Resultat och förväntade effekter

De framtagna program, metoder och verktyg som utvecklats förväntas bidra med att öka inkluderings- och jämställdhetsarbetet internt hos inkubatorer och på sikt bidra till ett jämställt och inkluderande innovationssystem. De 23 aktiviteter och program som genomförts har bidragit till interna processer, nya projekt och satsningar, samt ökad kompetens och förståelse av målgruppen. Projektet har stärkt samarbetet mellan olika innovationsfrämjare i landet och fått nationella/internationell spridning via ex SISP, EBN och JP Morgan. Det finns ett stort intresse för The Yes Way.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i enlighet med projektplanen som fokuserat på lokal förankring hos partners och introduktion av behovsanalys, aktiviteter och metodmaterial genom erfarenhetsutbyte, peer to peer övningar och ett övergripande experimentellt förhållningssätt. Kommunikation har skett löpande via aktiviteter som lett till nationellt intresse och spridning. För att åstadkomma förändring krävs interna nya processer, organisationsutveckling, ny kunskap, förståelse och nya arbetssätt. Det är systemet som behöver anpassa sig till nya perspektiv på företagsbyggande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2017

Diarienummer 2017-05150

Statistik för sidan