Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

THE OMIT PROJECT

Diarienummer
Koordinator Igeia Health Labs AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet har varit att färdigställa produkt/koncept och optimera design för både användare och produktion. Samt förbereda marknadsmaterial och planera marknadsstrategier. Detta har uppfyllts inom ramen för projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom ramen för detta utvecklingsprojekt har vi tagit fram en tydlig och hållbar slutprodukt som vi kan börja producera. Med hjälp av de testbäddar vi haft och med stöd från konsulter har vi designat våra instrument på ett resurseffektivt sätt. Vidare har vi skapat ett användargränssnitt som är hållbart för en massmarknad. Vi är nu redo att producera för en testmarknad, Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektets fokus har varit att färdigställa en modell som vi kan producera. Detta har tagit mycket tid, resurser och energi. Vi har nu en färdig modell redo att producera och ska nu så snart som möjligt börja marknadsföra vår produkt. Projektet har i sin helhet gått bra. Det har dock tagit mer tid och resurser än beräknat i anspråk.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00716

Statistik för sidan