Testeffektivisering ADAS analys och verifiering

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB - AstaZero AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 685 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt ämnar att utveckla en generell arbetsmetodik, struktur och verktygslåda för verifiering av aktiva säkerhetssystem och i förlängingen självkörande fordon. Detta i syfte att AstaZeros kompetens ska kunna komma större delar av det svenska fordonsklustret, myndigheter och akademin tillgodo.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomfört projekt har AstaZero möjlighet att på ett snabbt och effektivt sätta upp verifieringskedjan baserat på kravspec för i princip vilket fordon som helst.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre arbetspaket: Process för metodframtagning och anpassning Utveckling av mjukvara för effektivt testgenomförande Process för testanalys

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2020

Diarienummer 2018-02705

Statistik för sidan