Terra Testbädd

Diarienummer 2017-02315
Koordinator AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS AB - AKZO NOBEL Pulp and Performance Chemicals AB, BOHUS
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017