Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teknik för snabbhetsträning

Diarienummer
Koordinator Photon Sports Technologies AB - Adopticum / Sliperiet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Photon Sports har i projektet ”Teknik för snabbhetsträning” vidareutvecklat sin unika mätteknik vilken möjliggör noggrann, objektiv och relevant feedback vid snabbhetsträning. Med sin patentsökta metod för 3D-positionering av idrottare under övningar och tester kan atleters styrkor och svagheter utvärderas och följas över tid. Photon Sports har utvecklat realtidsmjukvara för signal- och bildbehandling som mäter, beräknar och lagrar position, hastighet och acceleration i tre dimensioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har prototyper som möjliggör mätning och demonstration tillsammans med potentiella kunder och experter. Vi har diskuterat och testat tekniken med forskare, fystränare och idrottare och kunnat verifiera behov och utformning. Vi har utifrån teknikens möjligheter och kundernas behov kunnat utforma en första version av vårt användargränssnitt och kunnat identifiera vilka övningar som vi initialt kommer att erbjuda marknaden. Baserat på prototyperna och lärdomar därav håller vi på att färdigställa plan och finansiering för framtagning av en MVP. Lansering Q4 2018.

Upplägg och genomförande

Photon Sports har lagt mycket egen tid, delvis avlönat av projektet, som tillägg till inköpta externa experter. Kalendermässigt har projektet blivit utdraget då hög prioritet har lagts vid att åstadkomma så mycket som möjligt med tillgängliga resurser. Vi har även tack vare kontakter, Vinnovas finansiering och satsningen lyckats rekrytera inte mindre än femton studenter som har arbetat i olika delprojekt kopplade till utvecklingen, totalt >4000 timmar. Väsentlig hårdvara för utvecklingsarbetet och hårdvara för prototypsystem har kunnat bekostas i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01331

Statistik för sidan