Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sveriges Röster

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN FANZINGO
Bidrag från Vinnova 3 699 764 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att starta normkritiska innovationsprocesser med unga i gräsrotsorganisationer (i förort och landsort) och public service medarbetare för att skapa ett mer inkluderande public service (PS). Målet har varit att starta lokala medielabb och genomföra möten med dessa två målgrupper samt utveckla metoder och verktyg för att producera produktioner med normkritiska perspektiv. Sammanlagt har 60-tal möten genomförts och tre konkreta metoder arbetats fram. Idag finns det fem av sex aktiva lokala medielabb i fyra regioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Gräsrotsorganisationer har samordnat sig i ett nationellt nätverk och agerat för att påverka PS i en mer inkluderande riktning. Över 500 unga har deltagit i aktiviteterna, 250 produktioner har publicerats i sociala och traditionella medier och nått ut till en halv miljon personer. Projektet har visat hur PS kan bli mer medskapande genom samproduktionen #jagröstar. Denna innovation är ett tydligt exempel på att resultatet kan bli bättre om man producerar på nya sätt med nya målgrupper. Projektet har speglat PS möjligheter och utmaningar i att skapa en mer inkluderande kultur.

Upplägg och genomförande

Generellt har vi följt planen och upplägget för projektet där år 1 hade fokus på nätverksbyggande, år 2 på möten mellan målgrupperna och år 3 på en plattform för publicering av normkreativa medieproduktioner. En del i upplägget för projektet har ändrats under projektets gång, t ex uppkomsten och etablerandet av de lokala medielabben som inte blev lika schematiskt som vi tänkt oss. Detta hängde också ihop med att vi beslutade att inte gå vidare med de "innovationstävlingar" som vi planerat. Framöver avser båda parterna att arbeta vidare med att hitta nya normkritiska samarbetsformer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03847

Statistik för sidan