Sveriges Röster

Diarienummer 2015-03847
Koordinator FÖRENINGEN FANZINGO
Bidrag från Vinnova 3 699 764 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06315-en

Syfte och mål

Fanzingo & SVT (genom AllmänTV i Stockholm ) vill skapa ett mer jämlikt Public Service genom att tillsammans med civilsamhällesorganisationer starta normkreativa, nationella, regionala och lokala innovationsprocesser. Efter projektet ska minst sex aktiva medielabb finnas i fyra regioner. Ett långsiktigt mål är att utveckla metoder och verktyg för att producera och tillvarata användargenererat och normkreativt innehåll i Public Service.

Förväntade effekter och resultat

Ett nationellt och långsiktigt nätverk för organisationer som arbetar med gräsrotsmedia ska utvecklas och finnas kvar efter projekttiden. Mötesplatser och kontaktytor mellan nätverksorganisationerna och SVT (AllmänTV - Stockholm) ska utvecklas. En långsiktig effekt är att Public Service ökar sin lokala närvaro runt om i Sverige, bland storstädernas förorter och i glesbygd och därmed utvecklar en ökad legitimitet bland framförallt unga i dessa områden. Lokala mediehus, verksamheter och initiativ ska stärkas och de unga i projektet ska ha fått möjlighet att nå ut med sina röster.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är en inkrementell process som pågår under tre år. Vi kommer att producera nationella och regionala nätverksträffar. Utlysa innovationstävlingar och bjuda in till lokala hackatons och speeddatingsessions. Vi kommer att utbilda gräsrots - producenter i Public Service - grundläggande värderingar samt skapa förutsättningar för en medborgarorienterad publiceringsplattform - eventuellt inom ramen för SVT - ska kunna startas. Projektets normkreativa innovationer uppstår i möten mellan människor från olika sammanhang som leds av professionella processledare.

Externa länkar

Föreningen Fanzingo är projektägare och koordinerar detta projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.