Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Styrlagsdesign för system med begränsningar

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudsyfte var att utveckla och anpassa olinjära reglermetoder för enveloppskydd i flygtillämpningar. Projektet har identifierat och vidareutvecklat några metoder som man funnit särskilt lämpade. Dessa har implementerats och utvärderats i Saabs simuleringsmiljöer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den förväntade nyttan för Saab har uppfyllts genom att en metod nu implementeras och testas i flygprov. Nyttan för deltagande universitet har varit att etablera internationell forskning på detta område som inte funnits tidigare vid denna institution. Vidare har nya samarbeten med andra universitet utvecklats.

Upplägg och genomförande

Projektorganisationen har varit mycket lyckad. Att forskningen genomförts av en industridoktorand har medfört att industrin haft en tätare koppling till genomförd forskning och på så vis kunna styra densamma åt de håll som bidragit till nytta för industrin. Sammarbetet mellan universitet och industri har löpt på mycket bra. Mycket tack vare tidigare goda relationer mellan parterna. Själva genomförandet i form av arbetspaket har inte passat forskningen skärskilt väl. Därför har en viss adaption varit tvungen för att få till ett mer lämpat genomförande för doktoranden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01255

Statistik för sidan