Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strukturell konceptuell konstruktion och analys av hela jetmotorer

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Strukturell konceptuell konstruktion och analys av hela jetmotorerDetta projekt är en fortsättning på förstudieprojektet NFFP4202 - Helmotormodell för systemanalys av mekaniska egenskaper där en plattform, samt en pilot som demonstrerade plattformens förmåga i ett industriellt sammanhang, utvecklades. Detta projekt fokuserar på vidareutveckling av den framtagna plattformen med optimeringsteknologi för att via produktdefinitionen (jetmotorkomponenterna) balansera flera olika funktionsbehov (t ex strukturdynamiska, aerodynamiska, termodynamiska) och skapa möjligheter till effektivare analyser av helmotorkoncept.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en metodik innefattande systemangreppssätt, modelluppbyggnad, modellarkitektur samt analys, som tillämpas på ett realistiskt scenario genom en pilot.

Upplägg och genomförande

1. Litteraturstudie samt state-of-practice 2. Vidarutveckling av plattform 3. Defintion av pilot 4. Utveckling av pilot 5. Validering av plattform 6. Granskning av projekt 7. Fortsatt vidarutveckling av plattform och pilot 8. Ytterligare validering av plattform via pilot 9. Slutrapport och slutpresentation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01349

Statistik för sidan