Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strong Innovation

Diarienummer
Koordinator Åkroken Science Park AB - Åkroken Business Incubator
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Genom projektet har Strong Innovation etablerat sig på marknaden och fastställt kundernas behov. -Produkten visas med en bra, enkel och aktuell hemsida. Information finns på engelska och visas med bilder och referenser. -Produkten har kunnat presenterats för presumtiva kunder vid mässan i Düsseldorf (MEDICA) och kongresserna i Lissabon (Espnic) och Oxford (Transporting of High Risk Infant) samt vid sjukhus i Uppsala, Göteborg, Stockholm och Toronto. Projektet har bidragit till att bolaget inom fem år kommer kunna omsätta produkter för mer än 20 mnkr och ha minst 10 anställda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom projektet vet vi att det finns ett marknadsbehov, en köpvilja och köpkraft för produkten på en internationell marknad. Produkterna har fått internationell uppmärksamhet och vi får direkta kundförfrågningar från Kanada, USA och Europa. Försäljningskanaler har utvärderats under projektet och lett till ett samarbete med den dominerande kuvöstillverkare. Produkten har genom projektet kunnat göra en internationell varumärkesresa och för nästa år finns en marknadsföringsplan. Vi ser ett behov av rekrytering kommer under 2018-2019 inom produktion och marknad.

Upplägg och genomförande

Samarbete inför mässor har gjort med Business Sweden, Bizmaker och MCA Scientific Event. Kongressen Espnic i Lissabon gav nya kontakter hos representanter från ett 20 tal länder samt bearbetning av befintliga kontakter i Frankrike, Italien och Kanada. Kongressen transporting of High Risk Infant i Oxford, England gav nya kontakter hos representanter från ett stort antal länder samt bearbetning av redan befintliga kontakter. De resor projektet möjliggjort till sjukhus, mässor och kongresser har varit nödvändiga för att penetrera en internationell marknad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04879

Statistik för sidan