Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spelifiering i industrin för ökat engagemang

Diarienummer
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Gamification är en process dar designelement från spel placeras i en annan domän for att skapa engagemang. Denna pilot kommer att visa hur Gamification kan tillampas inom industrin. Varför skulle det vara intressant? - För att få nästa generation människor att vilja arbeta i industrin. - För att utnyttja den kompetens och erfarenhet nästa generation har. - För att andra det som idag kallas industrins room of boredom till en plats dar människor vill arbeta. Piloten har strävat efter att na det uppsatta målet och levererat fem prototyper som uppfyller uppsatt mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fem prototyper, med mål att: - För att få nästa generation människor att vilja arbeta i industrin. - För att utnyttja den kompetens och erfarenhet nästa generation har. - För att andra det som idag kallas industrins room of boredom till en plats dar människor vill arbeta. Dessutom kommer delar av prototypen produktifieras, projektet dessutom har lett till nya samarbeten och nya leverantörer till industrin.

Upplägg och genomförande

Prototyperna visar hur designelement från spel och speltänk har använts för att skapa mer engagerande lösningar av ett antal industriella problem. Projektet har resulterat i utveckling av nya produkter, nya leverantörer av teknik till industri och nya samarbeten. Projektet består av 3 huvudaktörer som var och en är ansvarig för varsitt arbetspaket med samma mål: - SICS har ansvarat för användarstudier och levererat 3 prototyper. - ABB har tagit fram en Gamifierad lösning för kompetensöverföring. - CGM har Gamifierat produkten Operator Activity Cloud.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01965

Statistik för sidan