Smarta Multifunktionella Glas

Diarienummer 2018-01558
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Division Samhällsbyggnad Byggteknik Glas, Växjö
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt