Smarta Multifunktionella Glas

Diarienummer 2018-01558
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Division Samhällsbyggnad Byggteknik Glas, Växjö
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.

Syfte och mål

Projektets idé är att utveckla smarta multifunktionella glas för både utom- och inomhusapplikation. De adderade funktionerna ska vara sammankopplade i ett smart elektroniksystem för funktionsstyrning och kunna implementeras i byggnadsautomationssystem, lösningar för smarta hem eller fordon. Elektroniksystemets fysiska komponenter ska kunna integreras i byggnads- och fordonselement som fönster, fasader, skiljeväggar, panoramatak etc.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas utveckla och demonstrera smarta multifunktionella glas inklusive förberedande arbete för marknadsintroduktion. Deltagande projektparter får en unik möjlighet att mötas och föra ett branschöverskridande samarbete kring utveckling av smarta elektroniksystem. Projektdeltagarnas kompletterande erfarenheter och kompetenser förväntas kunna skapa ett högt kunskapsutbyte och leda till spinoff effekter med nya samarbetsmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i ett antal arbetspaket. Vid projektstart ligger fokus på teknisk utveckling, systemlösningar och kravspecifikationer. När man slutfört detta arbete går man in i nästa fas som producerar prototyper som sammankopplar arbetet från tidigare arbetspaket. Dessa prototyper installeras sedan i en utvald lokal för utvärdering och funktionskontroll. Avslutningsvis körs ett arbetspaket dedikerat till planläggningen av fortsatt uppskalning och framtida marknadsintroduktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.