Smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN DALARNA SCIENCE PARK
Bidrag från Vinnova 516 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att Sveriges inkubatorbolag ska bli mer konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) i sina verksamheter och därmed bidra till en hållbar utveckling.

Förväntade effekter och resultat

De effekter som projektet förväntas leda till är att inkubatorbolagen i större utsträckning integrerar hållbarhetsarbete i sina verksamheter samt att de bidrar till att uppnå Agenda 2030. Företagen ska också med stöd av anpassade verktyg, metoder och processer ha tillgodogjort sig kunskaper om hur deras hållbarhetsarbete kan utvecklas ytterligare och inom vilka områden de ska lägga fokus för att på så sätt nå störst effekt. Projektet förväntas också bidra till att inkubatorer runt om i landet har större kunskap om hur de ska stödja sina inkubatorbolag i hållbarhetsarbetet.

Planerat upplägg och genomförande

Många inkubatorbolag ser fördelarna med att arbeta med hållbarhet på ett mer systematiskt sätt, men vet inte hur de ska gå tillväga. Genom projektet vill vi möta det behovet och skapa gemensamma och smarta processer, metoder och verktyg som ska användas som ett praktiskt och användarvänligt stöd för hållbarhetsarbete i inkubatorbolag. När utvecklingsfasen i projektet har genomförts och utvärderats kommer processer, metoder och verktyg att spridas till andra inkubatorer i landet, vilket kommer att möjliggöra att ett stort antal företag kan komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2020

Diarienummer 2019-02726

Statistik för sidan