Smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN DALARNA SCIENCE PARK
Bidrag från Vinnova 516 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet var att Sveriges inkubatorbolag ska bli mer konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet i sina verksamheter och därmed bidra till en hållbar utveckling. I projektet har ett verktyg utvecklats för att integrera hållbarhet i inkubatorbolag. Verktyget har delats med över 30 inkubatorer och science parks genom tre digitala utbildningstillfällen. Verktyget har testats på flera inkubatorbolag och utfallet har varit väldigt positivt. Inkubatorbolagen har identifierat nya affärsmöjligheter och har fått ny kunskap inom hållbarhet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett konkret verktyg för att integrera hållbarhet i inkubatorbolag. Verktyget som finns på både svenska och engelska innehåller en relevans-, en väsentlighets,- och en gapanalys samt diskussionsunderlag för utvecklings- och affärsmöjligheter och konkreta aktiviteter. Vidare innehåller verktyget en mall för en hållbarhetsstrategi och ett sustainability readiness index samt en utförligt beskriven användarmanual. Verktyget skapar en god möjlighet för att integrera hållbarhet i inkubatorbolag och utgör ett stöd i inkubatorers hållbarhetsarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt projektplanen i stort, men har självklart även påverkats av situationen med Corona. Utbildningstillfällena genomfördes digitalt istället för fysiskt. Av den anledningen har också ett digitalt verktyg utvecklats och finns nu tillgängligt på både svenska och engelska.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2020

Diarienummer 2019-02726

Statistik för sidan