Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart etikett för vaccinmonitorering

Diarienummer
Koordinator BENELI AB
Bidrag från Vinnova 2 466 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att skapa en smart etikett för övervakning av vaccin, överföra kunskap till tillverkare, skala upp produktionen och utföra fälttester. Med avseende på dessa mål har projektet varit en stor framgång. Prototyperna från projektet uppfyller och vida överstiger de ursprungligt satta kraven från MSF. Projektet har också visat på förmågan att ta sig an nya teknologier efter hand som behoven utvecklas och intresset växer. Planer har tagits fram för en kommande uppskalning av produktionen, samtidigt som hänsyn tagits till önskemålen från de utförda fälttesterna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Prototypen av den smarta etiketten har en funktionalitet som överträffar de ursprungliga önskemålen och visar på stor potential för vidare utvecklingssteg. Resultaten har varit mycket framgångsrika även tillförlitligheten behöver förbättras ytterligare. Vi förutspår att etiketten, baserat på teknologinivå och kostnadsbild har potentialen att kraftigt säkra upp kylkedjan inom det humanitära fältet. Med ett nyligen utökat partnerskap kring produkten går vi nu starkt mot uppskalning och kvalitetssäkring.

Upplägg och genomförande

MSF Sverige Innovation Unit och TU Delft. Teamet arbetade sig strukturerat igenom de olika utvecklingsstadierna och som resulterade i prototyper för fälttest. En förutsättning för att implementera rätt teknik har varit tillgången till teknisk expertis i projektgruppen. Efter hand som projektet fortskred utvecklades tekniken och därmed också produktens potential. Med de fälttester som MSF Holland genomförde i Bangladesh, har vi fått värdefull kunskap om hur produkten fungerar i skarpt läge och vilka förändringar som kan förbättra användandet i fält.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01394

Statistik för sidan