Smart Bearings and Systems

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att söka tillägsfinansiering för forskningsområdet ´Smarta Maskiner´ knutet till SKF University Technology Center (UTC) som nyligen startat på Luleå tekniska universitet. Målet var att formulera och skriva en ansökan om tilläggsfinansiering från Vinnova som kan utöka det forskningsarbete som bedrivs inom UTC´t och dessutom ytterligare underlätta möjligheten för andra företag än SKF att ansluta till forskningssatsningen. Målet anses i dagsläget uppfyllt eftersom en ansökan om tilläggsfinansiering finns färdig att skicka in.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet är en ansökan om tilläggsfinansiering för forskningsområdet ´smarta maskiner´. Tilläggsfinansiering kommer att ge Svensk industri en förbättrad position inom tillståndsövervakning av och med maskiner som själva ligger uppkopplade mot internet. Smarta maskiner som själva kan övervaka sina maskindelars interface mellan stationära och rörliga delar kan i sin tur leda till bättre utnyttjande av råvaror och energi samt nya fördelaktiga affärsmodeller som kan ge företagen marknadsfördelar.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att skriva ansökan genomfördes på tre olika avdelningar och institutioner på Luleå tekniska universitet, Avd för Maskinelement (TVM), EISLAB (SRT) och Drift, underhåll och akustik (SBN). Personal från SKF har också varit delaktiga i framtagandet av ansökan. Under ansökningsskrivandet har även dialog förts med ett flertal företag, t.ex. Trafikverket som precis har inlett ett pilotprojekt tillsammans med SKF om smarta lager i järnvägslok som ligger in linje med vad som ingår i ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.