Små kapacitiva grafenbaserade sensorer

Diarienummer 2018-03321
Koordinator Aninkco AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-05429-en

Syfte och mål

Med denna genomförbarhetsstudie kommer vi att undersöka möjligheten att utveckla grafenbaserade beröringsfria kapacitiva sensorer för att ge marknaden mindre och flexibla positions- och gapsensorer. Grafen erbjuder även möjligheten att användas dessa sensorer i applikationer vid hög temperatur och i höga elektriska och magnetiska fält. Målen för vår studie är 50% mindre fysisk storlek än liknande konventionella sensorer, för applikation i hög temperatur (hög temperatur betyder 260C och högre), samt minimerad uppvärmning i höga elektriska och magnetiska fält.

Förväntade effekter och resultat

Kapacitiva sensorer används ofta som beröringsfria positions- och gapsensorer. Till exempel kan de användas i generatorer och elmotorer för att övervaka luftgapet mellan rotor och stator. Att använda sig av grafen för att göra dem mindre och flexibla möjliggör ytterligare användning i fysiskt små och svårtillgängliga utrymmen i industriell processutrustning. Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Aninkco AB, MacDonald-Arnskov AB och Kungliga Tekniska Högskolan. Tillsammans har denna grupp kunskaper från material till elektronik till applikationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet börjar med att vi väljer en möjlig sensortyp för en sannolik slutprodukt. För att undvika patentintrång kommer vi att studera hur fria vi är att tillverka och sälja dessa grafenbaserade kapacitiva positions- och gapsensorer, samt en affärsplan kommer att påbörjas. Genom praktiska studier kommer vi att verifiera potentialen i vårt grafenmaterial, hitta lämpligt dielektriskt- och inkapslingsmaterial, samt specificera och bygga en testsensor, och slutligen mäta med testsystem som liknar verkliga industriinstallationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.