Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIMET Geometrisk mät- och kontrollberedning

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 3 851 520 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-02840_publik_SV.pdf (pdf, 404 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

SIMET GICP har varit ett mycket framgångsrikt forskningsprojekt och har utmynnat i enaktivitetsmodell för systematisk mätteknisk planering och beredning. QSM,kvalitetssäkringsmatrisen, som verktyg och metodstöd har introducerats på företagen ifallstudierna och QSM har under projektets gång vidareutvecklats och förbättrats genomatt loggföra de förbättringsåtgärder som kontinuerligt har identifierats.QSM har utvärderats och planeras nu att föras in på Scania och på Saab Aerostructures iLinköping. På Scania övervägs QSM att till och med bli en standardiserad global Scaniastandard vilket känns som ett stort erkännande av QSM som arbetssätt och metodstöd.QSM har utvecklats och bedrivs med märkbart stor framgång idag på Volvo CE iEskilstuna. En reflektion är dock att det gäller för Volvo CE att vara uthålliga medarbetssättet och metodiken och tillse att underhålla och utveckla metoden och arbetssättetsamt kompetensutveckla sina medarbetare i QSM metoden och arbetssättet.SIMET-GICP projektet har engagerat ledande forskare vid NIST (National Institute forStandards and Technology) i USA, som blivit medförfattare till en av artiklarna sominkluderades i licentiat avhandlingen. Det är det internationella standardiseringsprojektetQIF (Quality Information Framework) som drivs av NIST som uppmärksammat vårforskning inom SIMET-GICP projektet.Doktoranden Richard Lindqvist har i samband med projektets avslut blivit utsedd tillteknisk specialist inom området produktionsteknisk mätteknik på Saab Aeronautics i Linköping.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2009-02840

Statistik för sidan