Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet är att erbjuda svensk industri ett substitut, baserat på miljövänliga material, till nuvarande fluorbaserade teknologier mot nedsmutsning. Detta kommer att ske genom att integrera kunskap från färgindustrin i form av två typer av nya beläggningar för textilier. Den första typen kommer att integrera silika med syfte att reducera nedsmutsning. Ett proof of concept har redan gjorts. Parallellt kommer vi undersöka möjligheterna av ytstrukturering hos textilen. En förstudiehar redan genomförts och kommer att vara startpunkt för fortsatt utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Sverige, med en textilindustri i framkant samt en modern kemiindustrin, kan bli först med att fasa ut fluorinerade ämnen mot nedsmutsning i textil. Ett sådant genombrott kommer att drastiskt minska miljöpåverkan av behandlingen och kommer att förstärka kontakterna mellan textiltillverkare och kemiindustrin. Tillslut, med en ny teknologi kapabel att konkurrera med dagens toppmoderna behandlingar, hoppas vi kunna öppna en väg till nya marknadsmöjligheter, båda nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

De perfluorinerade ämnen som används idag ger många värdefulla egenskaper till de behandlade textilierna. Vår analys har visat att det inte är möjligt att leverera ett miljövänligt alternativ som erbjuder alla dessa egenskaper. Men det är för vissa applikationer möjligt att fokusera på några av egenskaperna, vilket ger mer frihet att utveckla alternativ, speciellt inom fältet textila beläggningar. Därför kommer vi att översätta kunskapen från självrengörande ytor hos färg till textilindustrin, genom att använda silika som en generisk plattform för kontroll av ytegenskaperna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03762

Statistik för sidan